KRONIČNO BOLESNI STUDENTI MOĆI ĆE UČITI NA DALJINU
Glavni / Vijesti / 2020

Kronično bolesni studenti moći će učiti na daljinuIzbor Urednika
Pravila za davanje lijekova djetetu
Pravila za davanje lijekova djetetu
Odluka je ministra nacionalnog obrazovanja - kronično bolesni studenti koji žive u žutoj ili crvenoj zoni moći će učiti daljinski. U povijatima s većim rizikom od epidemije, tj. U žutim ili crvenim zonama, studenti s kroničnim